Hojsova Stráž 7
340 22 Železná Ruda

376 390 114
info@penzion-vyhlidka.cz